fbpx

Önkormányzatok felkészítése az információbiztonsági törvény által előírt követelményekre

Vállaljuk önkormányzatok felkészítését az információbiztonsági törvény által előírt követelményekre, valamint ellátjuk az önkormányzatoknál az elektronikus információs rendszerek biztonságáért felelős személy feladatait.

Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény (információbiztonsági törvény) rendelkezései alapján a következő szolgáltatásokat kínáljuk önkormányzatok számára:

  • Információbiztonsági felmérést végzünk, különös tekintettel a sérülékenység-vizsgálatra, amely kiemelt szakterületünk
  • Áttekintjük az Önkormányzat hatályos szabályzatait, üzemeltetési rendeket, utasításokat, megállapítjuk ezek megfelelősségét.
  • Amennyiben szükséges, elvégezzük ezen dokumentumok megfelelő módosítását,
  • A hiányzó szabályzatokat, utasításokat elkészítjük
  • Kockázatelemzést végzünk
  • Elvégezzük a szervezet biztonsági szintbe sorolását a 41/2015. (VII. 15.) BM rendelet szerint
  • A rendelkezésre álló eszközök figyelembe vételével intézkedési tervet készítünk az előző pontban meghatározott biztonsági szint eléréséhez, és a feltárt kockázatok elviselhető szintre történő csökkentésére

Ellátjuk az információbiztonsági felelős feladatköreit

Az önkormányzatok kötelesek az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személyt kinevezni vagy megbízni, aki ellátja az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény (a továbbiakban: Ibtv.) 13. §-ában meghatározott feladatokat.